Artboard HET JAAR VOGELVLUCHT 2021 IN

VOORWOORD

Het tweede coronajaar viel kinderen en jongeren zwaar - dat zagen we ook terug in de gesprekken die we met hen voerden. Met behulp van onderzoek konden we deze signalen delen met de maatschappij. Ook stonden we jongvolwassenen te woord met een compleet nieuwe hulplijn: de Alles Oké? Supportlijn.

Ook tijdens het tweede coronajaar stonden onze vrijwilligers klaar voor iedereen tussen de 8 en 18 jaar die een luisterend oor nodig had. Kinderen en jongeren werden hard getroffen door de coronamaatregelen – en dat zien we terug in de telefoon en chat gesprekken die we in 2021 met hen voerden. De gesprekken duurden gemiddeld langer en gingen vaker dan voorheen over zwaardere onderwerpen.

Via verschillende onderzoeken en publicatie hebben we invulling gegeven aan onze maatschappelijke taak om kinderen een stem te geven. Zo zagen we onder andere dat het aantal gesprekken over emotionele problemen bleef toenemen en maakten kinderen en jongeren zich zorgen over leerachterstanden en toetsen na de heropening van de scholen. Daarnaast rapporteerden we vlak na de opening van de scholen een aanzienlijke stijging in het aantal gesprekken over pesten; alsof er een inhaalslag gaande was.

We spraken ook veel kinderen die thuis structureel leven met ruzie of geweld. Daarom hebben we samen met Veilig Thuis en het programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ een online preventiecampagne tegen huiselijk geweld gevoerd: ‘Time Out’. Door ons gezamenlijk in te zetten bereikten we met dezelfde boodschap zowel kinderen en jongeren als hun ouders/verzorgers.

De Kindertelefoon drijft op ruim 700 betrokken goed opgeleide vrijwilligers. Zij staan elke dag de kinderen te woord en modereren ons zeer druk bezochte forum waar kinderen tussen 12 en 18 jaar elkaar steunen en advies geven. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe trots ik op hen ben. In 2021 kwamen daar nog eens zo’n 100 toppers bij. Zij staan jongvolwassenen te woord via een compleet nieuwe hulplijn: de Alles Oké? Supportlijn.

We kregen signalen dat het met de jongvolwassenen in coronatijd steeds slechter ging. Hun sociale leven viel volledig stil, stages konden niet doorgaan, ze verloren hun (bij)baan en kampten steeds vaker met emotionele problemen als eenzaamheid en depressiviteit. Met behulp van extra financiering van VWS en inhoudelijke ondersteuning van diverse partners hebben we in korte tijd een supportlijn voor deze groep opgezet. Op 7 april gingen de lijnen open. Net als bij De Kindertelefoon: “gratis, anoniem en je zit nergens aan vast”.

Hoewel de coronacrisis de aanleiding was voor de oprichting, gingen de gesprekken zelden alleen daarover. Eigenlijk zorgde corona er vooral voor dat bestaande problemen binnen deze doelgroep uitvergroot en daarmee zichtbaarder werden. De lijn werd vanaf het begin boven verwachting goed gevonden. De eerste 10 maanden voerden we meer dan 12.500 gesprekken! Gelukkig kregen we financiering om de lijn in 2022 te continueren.

Kortom, 2021 was een zeer bewogen jaar waarin kinderen, jongeren én jongvolwassenen met ons over van ALLES hebben gesproken.

Komend jaar gaan we onze zichtbaarheid op lagere scholen verder uitbreiden en staat de lancering van een eigen TikTok-kanaal op de planning. Ook gaan we onderzoeken hoe we het luisterend oor voor jongvolwassenen kunnen continueren.

Wij gaan ervoor!

Roline de Wilde

Directeur-bestuurder

26 april 2022

Wie namen contact op?

De corona maatregelen en het onzekere toekomstperspectief hadden hun weerslag op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Dit kwam duidelijk naar voren in de gesprekken. Gemiddeld voerden we er in totaal zo’n 1.200 per dag. Wij hebben een paar belangrijke cijfers op een rij gezet.

Wie neemt contact op?

In verhouding nemen er iets meer meisjes (47,9%) contact op dan jongens (43,8%). Wel neemt het aantal jongens dat contact opneemt in de afgelopen jaren geleidelijk toe. Zo was de verdeling in 2018 nog 55,1% meisje en 40,6% jongen, dit komt steeds dichterbij elkaar te liggen. Tot slot geeft 0,5% aan zich te identificeren als transgender en 0,4% als non-binair. De overige 7,4% bestaat uit twee of meer kinderen die samen contact opnamen.

Leeftijd

Opvallend: In 2021 namen meer oudere kinderen van 16 en 17 jaar contact met ons op. Dit is een stijging van 5% van deze leeftijdscategorie ten opzichte van het jaar ervoor. Na ‘seksualiteit’ is ‘emotionele problemen’ het meest besproken thema onder deze doelgroep. Hieronder valt eenzaamheid, depressieve klachten en suïcidale gedachten.

“Deze lockdown is zo uitzichtloos. Elke dag is hetzelfde.”


Veelbesproken onderwerpen

Een roerig tweede coronajaar: lockdowns, schoolsluiting en avondklok
In januari en februari zat Nederland in de tweede lockdown. De middelbare scholen waren gedeeltelijk heropend. Net als tijdens de lockdown in 2020 nam het aantal gesprekken dat we voerden over emotionele problemen in deze periode toe. Na de heropening van de scholen was er sprake van opluchting, maar er waren tegelijkertijd ook grotere zorgen over leerachterstanden en toetsen. Daarnaast gaven kinderen aan het lastig te vinden om gemotiveerd en geconcentreerd te blijven. Kinderen namen vaker contact op over onderwerpen als zelfbeschadiging, eetstoornissen, suïcide en huiselijk geweld.

“Mijn ouders maken veel ruzie thuis. Door corona heb ik geen afleiding meer.”


Ook zagen we in verhouding een toename van het chatverkeer. Waar het totaal aantal gesprekken eerst een kleine 28% was, steeg dit in de lockdown naar ongeveer 34%. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat kinderen vaker thuis waren door de volledige lockdown en avondklok, en daardoor minder privacy voelden om te bellen.

“Ik vind het erg moeilijk om me te motiveren voor school. Tijdens de online lessen krijg ik ook maar de helft mee. Ik wil geen onvoldoende halen.”

Gesprekken

Thema's op het forum

In gesprek met elkaar

Seksualiteit blijft een ongekend populair onderwerp op het forum, ook gedurende het tweede coronajaar. Geheel anoniem kunnen jongeren hun verhaal of vraag kwijt bij leeftijdsgenoten. Regelmatig verschijnen er complete vragenlijsten over de meest uiteenlopende onderwerpen. De onderliggende vraag is meestal: “Ben ik wel normaal?” Ook vonden veel jongeren dit jaar wederom steun bij elkaar in coronatijd; ze deelden hun ervaringen en gaven elkaar tips over hoe ze met de lockdown kunnen dealen.

Nieuw in 2021 is de extra categorie over het thema ‘gender en seksuele identiteit’. Jongeren gaven zelf aan hier behoefte aan te hebben – en dat bleek te kloppen: afgelopen jaar zijn er 378 verschillende topics gestart binnen dit thema. Daarmee staat het thema één plek onder ‘Thuis en Familie’, dat 455 topics telt. Jongeren vragen onder andere aan elkaar hoe je erachter komt wat je geaardheid of gender is, en hoe je het beste een coming-out kunt doen.

“Ik voel me geen jongen maar ook geen meisje. Hoe kan ik erachter komen wat mijn gender is?”

Bezoekers

In vergelijking met 2020 zijn er meer paginaweergaven en unieke bezoekers van het forum. Dat waren er respectievelijk 7.140.862 en 1.483.469. Daarentegen nam het aantal posts en nieuwe topics af. In 2020 waren dit er: 58.907 en 7.469. Dit betekent dat kinderen vaker lezen wat anderen posten dan dat zij zelf actief hun vraag stellen of hun mening of advies geven in een topic of reactie.

Bezoekers

Ten opzichte van 2019 stijgt het aantal paginaweergaven met 65% naar 3.124.281. 2020 was een uitzonderlijk jaar, toen lag het websitebezoek nog hoger dan in 2021, met maar liefst 5.360.740 weergaven en 1.131.853 bezoekers in totaal. In dat jaar was er bijzonder aandacht in de media voor De Kindertelefoon naar aanleiding van het toenemend aantal corona gerelateerde gesprekken.

Daardoor bezochten toen ook relatief veel volwassenen onze website bijvoorbeeld om zich op te geven als vrijwilliger.

De stem van het kind

Kinderen vertellen ons uit eigen beweging in grote getalen wat hen bezighoudt. Daarin zijn wij uniek in Nederland. Daarom doen we regelmatig onderzoek op basis van geanonimiseerde data. Dat levert waardevolle inzichten op die we teruggeven aan de maatschappij, daarmee geven we kinderen een stem.

Kinderen een stem geven is onze maatschappelijk taak

De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen gratis en vertrouwelijk kunnen praten over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken in hun eigen omgeving. Om in kaart te brengen wat er speelt in hun wereld, verrichten we periodiek onderzoek naar specifieke thema’s die op dat moment relevant of actueel zijn. In 2021 deden we onder andere onderzoek naar pesten, ruzie in gezinnen en wat er speelde in de coronatijd. Hiervoor gebruiken we data en cijfers over gevoerde telefoon- en chatgesprekken. Ook analyseren we de (kwalitatieve) inhoud van geanonimiseerde chatgesprekken en forumberichten.

Door de uitkomsten van onze onderzoeken te delen, geven we invulling aan onze maatschappelijk taak: kinderen een stem geven. Deze stem laten we op zoveel mogelijk relevante plekken horen. In de pers: bijvoorbeeld aan tafel bij Jinek of Nieuwsuur, maar ook richting partners uit het maatschappelijk veld, de politiek, professionals in de jeugdhulp en leerkrachten. Zo weten zij wat er speelt onder kinderen en jongeren en kunnen zij hun aanbod of benadering hierop aanpassen.

Alarmerend veel gesprekken over emotionele problemen
2021 stond, net als het jaar daarvoor, in het teken van corona. De crisis liet zichtbare sporen na op elk aspect van het leven van kinderen en jongeren. Periodes niet naar school kunnen, sport missen als uitlaatklep en minder vaak afspreken met vrienden. Voor velen van hen trekt dat een zware wissel op hun mentale gezondheid.

Dat beeld zagen we ook terug in onze onderzoeken. Zowel in de tweede lockdown in januari en februari, als na de heropening van de middelbare scholen in maart zagen we alarmerend veel gesprekken over emotionele problemen. Ook het aantal gesprekken over pesten steeg, met de heropening van de scholen zagen we bijna een verdubbeling in onze cijfers. Tijdens de lockdowns zagen we echter meer gesprekken over digitaal pesten dan gemiddeld. Kinderen hadden last van haatreacties online of werden gepest met foto’s die rondcirkelden via social media. Welke vorm van pesten ook: kinderen wensen dat het pesten stopt.


Daarnaast werden er nog steeds gesprekken gevoerd over liefde en seksualiteit, wat al jaren één van de meest populaire thema’s is. Naar aanleiding van de Week van de Lentekriebels onderzochten we waar deze gesprekken over gaan in coronatijd. De aard van de gesprekken bleef redelijk gelijk en hebben vaak te maken met onzekerheid op dit vlak.

‘Hoe gaat het nu met kinderen?’
Ook in 2021 was dit een vraag die we regelmatig kregen. Zo wilde ook het Ministerie van Volksgezondheid vinger aan de pols houden over hoe het met kinderen gaat tijdens de lockdown. Door wekelijks geanonimiseerde data te leveren aan het ministerie, hebben we hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Onze jongerenraad

Weten wat er speelt, zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van kinderen én bij hun leefwereld… wie kan De Kindertelefoon hierover beter adviseren dan kinderen zélf? Daarom is onze Jongerenraad onmisbaar: zij zijn onze raadgevers en ogen en oren in de maatschappij.

De Jongerenraad bestaat uit 17 gemotiveerde jongens en meisjes van minimaal 12 jaar en maximaal 17 jaar, die graag iets willen betekenen voor andere kinderen en kritisch met ons meedenken. Ze zijn onze ogen en oren in de maatschappij en praten mee over ontwikkelingen en uiteenlopende projecten binnen De Kindertelefoon. We kloppen bij hen aan met vragen als: ‘Hoe kunnen we kinderen en jongeren het beste bereiken?’ en ‘Wat moeten we wel of juist niet zeggen op social media?’ Wanneer we iets nog breder willen toetsen, kunnen we vragen stellen aan ons jongerenpanel: een groep van ongeveer 200 jongeren die graag met ons meedenken.

‘Ze verwachten echt iets van ons, maar we krijgen er ook veel voor terug!’ - Bjorn


De Jongerenraad speelt een belangrijke rol binnen onze organisatie. En dat is niet het enige: de leden ervaren het zelf ook als leuk, gezellig én leerzaam. De jongerenraad is ook een plek waar jongeren kunnen groeien en kunnen ontdekken wat zij belangrijk vinden. Ze geven aan ons terug dat ze zichzelf meer durven te uiten, beter leren samenwerken, communiceren en feedback geven.


“De sfeer is echt geweldig. Iedereen is open en gewoon zichzelf.” – Fleur

Campagnes ontwikkeld voor én door jongeren: Liefde & seksualiteit
Dit jaar schakelden we de hulp van de Jongerenraad ook in bij de ontwikkeling van onze campagnes. Zo maakten we een campagne over het thema liefde & seksualiteit. In de Week van de Lentekriebels (een nationale projectweek op het basis- en speciaal onderwijs over weerbaarheid, relaties en seksualiteit) hebben we extra aandacht besteed aan dit thema. We ontwikkelden een (social) campagne die kinderen oproept om hierover te praten met iemand die je vertrouwt - of met ons door te bellen, te chatten of een kijkje te nemen op ons forum.

De campagne bestaat uit verschillende social media-uitingen (korte video’s) die stuk voor stuk herkenbare situaties schetsen uit het leven van jongeren. Denk aan: liefdesverdriet, zoenen, je crush een berichtje sturen… maar ook over (gender)identiteit en het aangeven van je grenzen. Hierbij is de hulp van onze Jongerenraad natuurlijk niet weg te denken. Van brainstormen tot aan feedback op de vormgeving van de uitingen: zij hebben ons voorzien van belangrijke feedback tijdens verschillende fases van de ontwikkeling. En, daar hebben wij een boel van geleerd!

“We adviseren bijvoorbeeld over hoe ze jongeren het beste kunnen aanspreken – met je mening wordt ook echt iets gedaan.” – Thom

'Die schoenen zijn echt niet cool!’
Bestaat ‘flesje draaien’ nog? Hoe stuur je een berichtje naar degene die je leuk vindt? En wat voor woorden gebruik je dan eigenlijk? Op al deze vragen en nog veel meer, wist onze jongerenraad een duidelijk antwoord te geven. Een video over flesje draaien (het zoenspelletje) kan nog steeds, maar op basis van de voorgestelde content liet de Jongerenraad ons wel weten dat je dit toch echt zittend doet, en… dat de schoenen in beeld écht niet cool waren. Dus dat moest anders. Fun fact: de video met de aangepaste schoenen scoorde het beste resultaat (hoogste aantal views) tijdens de campagne.

Ook adviseerden zij ons om de video-uiting over gender- en seksuele identiteit zo inclusief mogelijk te maken. Bovendien zijn geschreven liefdesbriefjes blijkbaar niet meer van nu, maar ‘sliden’ ze in elkaars DM. Oftewel, zie je iemand wel zitten? Dan stuur je natuurlijk een privéberichtje via Instagram of Snapchat.

Campagnes op social media

10 JAAR FORUM!

Een veilige plek waar jongeren ervaringen delen, elkaar helpen en advies geven: dat is ons forum. 2021 was een jubileumjaar, want het forum bestaat inmiddels 10 jaar! Kortom, een goed moment om eens terug te blikken met community manager Carolien en moderator Marieke.

Wat maakt het forum volgens jullie een bijzondere plek?

“In Nederland is dit forum uniek”, vertelt Carolien. “Het is de enige plek waar jongeren écht over alles kunnen praten. Natuurlijk zijn er meer fora, maar die zijn vaak meer gericht op één thema. Hier is geen onderwerp te gek. Bovendien is het een plek waar jongeren van elkaar leren: ze spreken elkaar er bijvoorbeeld op aan als ze vinden dat een opmerking niet door de beugel kan. Ook vinden ze er steun van leeftijdsgenoten die soms in een vergelijkbare situatie zitten. Mocht een bepaalde situatie echt heftig zijn, dan kunnen wij jongeren altijd doorverwijzen naar betrouwbare instanties en informatie, denk aan 113 Zelfmoordpreventie of Centrum Seksueel Geweld.”

“Als volwassene denk je soms wel… pfoe, moet dit er nou wel staan? Toch is dit echt de leefwereld van jongeren”, vult Marieke aan. “Natuurlijk zijn er regels waarop we modereren. Zolang het respectvol is, niet strafbaar en het niet de veiligheid en anonimiteit van gebruikers in gevaar brengt, blijven we als moderatoren zoveel mogelijk op de achtergrond. Dit zorgt er ook voor dat de inhoud eigenlijk letterlijk de leefwereld van jongeren weerspiegelt.”

Het forum bestaat...
0
jaar!

Welke rol speelde het forum voor jongeren tijdens de lockdowns?

Carolien: “Ten eerste zie je het gebruik van het forum sterk toenemen. Soms verdubbelde het aantal gebruikers zelfs bijna ten opzichte van de maanden ervoor, bizar. Dit zegt echt iets over de behoefte aan contact die jongeren hebben. Het delen van ervaringen en steun bij elkaar vinden in deze tijden. En: tóch het gevoel hebben dat je elkaar kunt steunen en adviseren. Door het forum zien sommigen in dat ze niet alleen zijn, of de enige die met iets worstelt. Dat is zo ontzettend belangrijk. Qua topics verschuift het zwaartepunt naar het bespreken van ‘emotionele problemen’, denk aan eenzaamheid en depressie.”

Wat motiveert jullie om betrokken te zijn bij het forum?

“Het inspireert mij zelf om eens met een andere blik naar dingen te kijken”, vertelt Carolien. “Klopt!”, bevestigt Marieke. “Jongeren komen soms met totaal andere oplossingen voor problemen; je krijgt een inkijkje in hoe ze denken en wat wel en niet werkt voor ze. Ik voel me soms net een vlieg op de muur die met alle gesprekken mee kan lezen. Onderling zijn ze opener dan tegen volwassenen. Zo leer ik nóg meer over deze leeftijdsgroep, wat ik weer kan meenemen als vrijwilliger in mijn telefoon- of chatgesprekken. Ook leer ik om nog opener te kijken en te denken. Dat vind ik heel waardevol.”

Als het gaat om waar jongeren met elkaar over praten – is er de afgelopen 10 jaar veel veranderd?

“Natuurlijk veranderen specifieke onderwerpen door de jaren heen”, vertelt Marieke. “Dat heeft vaak ook te maken met de actualiteit of bepaalde trends. Zo zijn ‘billen’ ineens een ding geworden sinds de Kardashians populair zijn, dat zie je grappig genoeg ook terug op het forum. Ook zijn er meer topics over hoe jongeren zich identificeren, qua gender of seksualiteit.”

Toch blijft er één onderwerp ongekend populair door de jaren heen, en dat is… seks! “Jongeren zijn er gewoon erg mee bezig, dus ook op het forum. Dat is van alle tijden”, legt Carolien uit. “En, geef ze eens ongelijk. Waarom zou je het aan een volwassene vragen als er ook een groep leeftijdsgenoten is bij wie je kunt checken of iets wel ‘normaal’ is?”

Ook het onderwerp ‘relaties’ is erg populair gebleven, vertelt Marieke. “Alleen nu lees je bijvoorbeeld steeds vaker: ‘mijn beste vriendin ontvolgt me op Insta’. Tja, 10 jaar geleden zou er staan dat die beste vriendin ineens niet meer naast haar wilde zitten in de klas. Ook zou een versiertip vroeger eerder gaan over hoe je bijvoorbeeld een briefje in iemands jaszak kunt stoppen. Nu houdt de vraag ‘Hoe kom ik aan zijn/haar Snap?’ jongeren meer bezig.”

Tot slot is het van alle tijden dat jongeren willen weten of ze eigenlijk wel ‘normaal’ zijn. “Daarom zie je de meest uiteenlopende vragenlijsten voorbij komen”, vertelt Carolien. “In een topic leggen ze elkaar een rits vragen voor, vaak over een specifiek onderwerp. Heb jij weleens gezoend? Hoe groot is jouw piemel? Heb jij al schaamhaar? Durf je een string te dragen? Ga zo maar door. Het forum heeft echt de rol van een klankbord.”

Tot slot: Wat hebben jullie zélf eigenlijk van kinderen geleerd?

“Omdat het forum erg veelzijdig is, ontdek je vaak iets nieuws. Over jongeren zelf, maar soms stuit je ook op hele praktische tips”, vertelt Marieke. “Zo delen ze ook luchtige dingen met elkaar, hun favoriete muziek, YouTubers en webshops. Als moderator ga ik die toch even checken. Soms ontdek ik daardoor zelf ook nieuwe muziek die ik leuk vind!”

Ook is de veerkracht van jongeren iets dat beiden opvalt. Carolien: “Daarover blijf ik me verbazen. Soms zit een forumgebruiker zelf in zo’n pittige situatie, maar is diegene nog steeds in staat om een ander echt goede raad te geven. Dat is zo bijzonder. Dat leert me dat jongeren in de meest moeilijke omstandigheden nog in staat zijn om de andere, positieve kant te bekijken. Ook zie je op het forum soms letterlijk de weg die iemand aflegt om op te krabbelen uit een depressie. Het is een plek waar sommigen echt voor het eerst hun verhaal durven te vertellen.”

Door het forum ben ik sterker geworden... die reacties die je dan krijgt laten je zo erg voelen dat je er niet alleen voor staat - anonieme forumgebruiker

Maatschappelijke bijdrage

Onze vrijwilligers staan 365 dagen per jaar voor kinderen klaar. Daar zijn we ontzettend trots op. De kennis die zij opdoen tijdens de training en hun diensten is vervolgens ook waardevol voor hun eigen (werkende) leven.

Afgelopen jaar hebben we in totaal 224 nieuwe vrijwilligers opgeleid. Een gemêleerde groep mensen vanuit het hele land; van student tot pensionado en met de meest uiteenlopende achtergronden. Ook is het mogelijk om in het kader van een stage vrijwilliger te worden, wanneer je een sociale opleiding volgt zoals pedagogiek, (toegepaste) psychologie of social work. Al deze verschillende mensen hebben één ding gemeen: zij zijn bereid om een paar uur per week een luisterend oor te zijn voor kinderen.

De trainingen vonden dit jaar wederom voornamelijk online plaats. Doordat we in 2020 al de overstap hebben gemaakt naar online, wisten we dat training op afstand goed mogelijk is.
Hoewel het natuurlijk nooit het persoonlijke ‘live’ contact zal vervangen, lukt het toch om de kennis en het enthousiasme over te brengen.

Waardevolle bijdrage aan de maatschappij
Deze kennis zorgt er niet alleen voor dat onze vrijwilligers tijdens hun diensten kinderen goed te woord kunnen staan. De geleerde gesprekstechnieken en de ervaringen die zij opdoen in de verschillende gesprekken, nemen zij ook mee in hun (professionele) leven. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de maatschappij.

En dat kunnen twee van onze oud-stagiaires, Aline en Elaine, bevestigen! Beiden liepen stage tijdens hun studie pedagogiek en geven aan veel te hebben geleerd om het gebied van gespreksvoering. Elaine: “Door mijn stage bij De Kindertelefoon stel ik automatisch open vragen en weet ik hoe ik met doorvragen tot de kern kan komen van iets. Ook durf ik stiltes te laten vallen; dit kan een kind helpen om uit zichzelf meer te vertellen. Ik heb zowel bij latere stages als werkplekken van mijn collega’s te horen gekregen dat ze merkten dat ik ervaring heb op dit gebied.”

Ook Aline merkt op dat ze veel heeft gehad aan de gesprekstechnieken en vaak open vragen stelt, zowel op werk al privé. “Ook leren we bij De Kindertelefoon dat kinderen zelf expert zijn van hun eigen situatie en goed in staat zijn om zelf een oplossing te bedenken. Mijn vrienden geven me regelmatig terug dat ik ook deze oplossingsgerichte houding aanneem als ze bij me komen met een vraag of probleem. Ik schijn dan veel door te vragen en ze zelf te laten nadenken. Daarmee geef ik ze zeker geen kant en klare oplossing. Dat wordt me overigens niet altijd in dank afgenomen, haha!”

Kinderen kunnen met ons over álles praten - en dat doen ze dan ook. Dat kan best even wennen zijn in het begin. Elaine: “Je weet van tevoren niet waarover de gesprekken zullen gaan. Je krijgt met een grote verscheidenheid aan onderwerpen te maken. Ik ben me veel bewuster geworden over onderwerpen zoals seksualiteit, (huiselijk) geweld en suïcide.”

Tot slot benoemen beiden de fijne sfeer tijdens hun stage. Aline: “Ik heb me van begin af aan meteen welkom gevoeld binnen de organisatie. Iedereen staat voor elkaar klaar. Er is altijd ruimte voor een praatje en je krijgt het gevoel dat je er al jaren bij hoort.” Elaine voegt daaraan toe: “Ook heb ik altijd vanuit de kinderen, collega’s en de organisatie veel dankbaarheid ervaren. Ik denk dat dit dan ook één van de grootste redenen is waardoor ik 4,5 jaar later nog steeds met veel plezier bij de KT werk!”

Vrijwilligers

De Alles Oké? Supportlijn

Voor jongvolwassenen bleek corona vaak een katalysator voor al bestaande problemen. Ook deze groep heeft behoefte aan een veilige plek waar ze hun verhaal kwijt kunnen. Daarom startte De Kindertelefoon afgelopen jaar met een geheel nieuw initiatief: de Alles Oké? Supportlijn.

Jongvolwassenen zitten in een roerige periode in hun leven met veel veranderingen, keuzes en uitdagingen. Van onze partners kwamen steeds meer signalen dat het niet goed ging met deze groep. In het verkennende doelgroeponderzoek dat we begin 2021 deden werd duidelijk dat zij behoefte hebben aan een eigen laagdrempelige supportlijn. Een plek waar ze veilig hun verhaal kunnen doen en waar écht naar ze geluisterd wordt.

Het was even buffelen, maar met de ervaring en kennis vanuit De Kindertelefoon en met behulp van partners uit het veld is er in rap tempo een nieuw platform ontwikkeld. Om de jongvolwassenen zo goed mogelijk te woord te staan, hebben we de opleiding voor vrijwilligers van De Kindertelefoon aangepast aan deze doelgroep. Op 7 april 2021 was het zover: de Alles Oké? Supportlijn werd gelanceerd!

Nieuwe doelgroep
En toen moesten we natuurlijk allereerst onze nieuwe doelgroep zien te bereiken, en dat gaat het beste online. Vanaf de start hebben we ingezet op online advertenties, zichtbaarheid op evenementen en via samenwerkingen. Denk aan scholen, verenigingen, introductieweken voor studenten en platforms die een specifiek deel van de doelgroep bereiken.

Van een luisterend oor tot een praktische oplossing
De drempel om contact op te nemen is voor jongvolwassenen vaak nog hoger dan voor kinderen. Ze hebben vaak het gevoel dat hun probleem niet ‘zwaar’ genoeg is. Daarom is onze boodschap dat ze niet de enige zijn en dat echt álles bespreekbaar is. ‘Neem gerust contact op, want praten lucht op!’

En dat sprak aan. 70% van de jongvolwassenen gaf aan zich na een chat- of telefoongesprek met de Alles Oké? Supportlijn beter te voelen dan ervoor. 21% voelt zich voor en na het gesprek hetzelfde.

Wat iemand vooraf uit een gesprek wil halen verschilt per onderwerp, bleek uit onderzoek dat we uitvoerden na de eerste paar maanden. Vaak hebben de jongvolwassenen behoefte aan een luisterend oor, iemand die écht naar je luistert. Soms hebben ze behoefte aan praktische oplossingen. Ze komen tijdens het gesprek tot meer inzicht in hun situatie en bedenken zelf een eerste stap naar een oplossing. In de loop van het jaar bleek al meteen dat de behoefte aan een plek speciaal voor jongvolwassenen blijvend is.


‘’Toch raar dat je altijd denkt dat je de enige bent die ergens last van heeft. Doordat de vrijwilliger mij vertelde dat dit vaker voorkomt, schaamde ik me niet voor mijn gevoel…’’ - anoniem

Dankzij onze vrijwilligers
Ook bij de Alles Oké? Supportlijn kunnen we niet zonder onze vrijwilligers. In het afgelopen jaar zijn er zo’n 100 opgeleid. De training is speciaal gericht op de jongvolwassenen-doelgroep en de levensfase waarin zij zitten. De diversiteit van de gesprekken is erg groot: van daten en relaties tot aan depressieve klachten en eenzaamheid. Dat maakt dat vrijwilligers soms snel moeten schakelen tussen de meest uiteenlopende situaties. Een belangrijk deel van onze vrijwilligers zit qua leeftijd in de doelgroep. Daardoor kunnen zij zich goed verplaatsen in hun leefwereld!

“Ik hoor vaak terug dat het fijn is dat iemand écht de tijd heeft om naar je te luisteren. Al pratend kom je dan samen tot nieuwe inzichten, waar diegene weer mee verder kan.” Tess, vrijwilliger.


Ruim 12.500 gesprekken
Hoewel de coronacrisis de directe aanleiding was voor de start van de supportlijn, gingen de gesprekken zelden alleen daarover. Wel maakte corona de uitdagingen waar deze groep mee worstelt extra zichtbaar. Veel jongvolwassenen vinden het lastig om vervolgens hulp in te schakelen bij hun (mentale of psychische) problemen; ze zijn bang om niet serieus genomen te worden of staan op een wachtlijst. Dit zien we terug in de gesprekken: van de eerste 6.000 gesprekken ging ruim 40% over mentale problemen. Andere thema’s zijn Relaties & Liefde (14%), Thuis en Familie (10%), Studie & Werk (8%) en Lichaam & Gezondheid (6%).

Veelbesproken onderwerpen

Jongvolwassenen weten ons boven verwachting goed te vinden. Sterker nog, inmiddels zijn er ruim 12.500 gesprekken gevoerd! Gemiddeld zijn dat eind 2021 50 chat- of telefoongesprekken per dag en zien we nog steeds een stijgende lijn. Daarbij is de chat het populairst: 39% neemt contact op via de telefoon en 61% via chat.

Ook was er goed nieuws in 2021 voor de supportlijn wat betreft de toekomst; in 2022 mogen we ons werk voortzetten. Een mooie beloning én erkenning voor de inzet van de vrijwilligers en betaalde krachten.

0
gesprekken

Zo bereiken we kinderen en jongeren

Om te zorgen dat élk kind in Nederland weet dat je met De Kindertelefoon over ALLES kunt praten, voeren we onder andere campagnes en werken we samen met diverse (media)partners. Afgelopen jaar lanceerden we deze rondom de thema’s liefde & seksualiteit, pesten en kindermishandeling.

Veel kinderen bereikt
Zoveel mogelijk kinderen en jongeren vertellen wie we zijn, waarvoor we er zijn en hoe we werken, hoe pak je dat aan? Daarvoor moeten we natuurlijk zichtbaar zijn op plekken waar zij óók zijn. En dat is voor een groot deel online, met name via social media. Instagram is nog steeds het populairste platform; daarom kiezen we ervoor om daar onze campagnes te voeren. Deze bestaan uit verschillende video’s die we inzetten als advertenties. Elke video schetst een herkenbare situatie; denk aan pesten via Whatsapp of je crush een berichtje sturen via social media. Hiermee bereiken we algauw zo’n 65% van de jongeren die in Nederland op social media zitten!

Ontwikkeld voor én door jongeren
Hoe komt zo’n campagne eigenlijk tot stand? Eén ding is zeker: de hulp van onze jongerenraad is onmisbaar. Zij weten immers wat er speelt. Daarnaast hebben we nog een jongerenpanel met zo’n 200 jongeren die we regelmatig kunnen bevragen. Daarom zijn zij bij elke fase van de ontwikkeling betrokken. Het begint bij een brainstorm waarbij ze ons meenemen in hun leefwereld: wat doe je precies als wil laten blijken dat je iemand leuk vindt? Of: hoe beleven jongeren hun coming out? Zo geven zij ons belangrijke aanknopingspunten om in de video’s herkenbare situaties te schetsen. Vervolgens voorzien zij ons van feedback; van de eerste schets tot aan het eindproduct.

Snapchat & TikTok
Maar… het (social) medialandschap verandert, en daar moeten wij natuurlijk ook op inspelen. Zo neemt de populariteit van het platform Snapchat toe, en kregen we ook regelmatig de vraag ‘Waarom zitten jullie eigenlijk niet op TikTok?’.

Daarom hebben we de campagne over het thema ‘pesten’ ook op Snapchat gedraaid. En met succes: de advertentievideo’s werden samen in vier week tijd ruim 1,2 miljoen keer bekeken en we bereikten bijna 90 duizend kinderen. Bovendien is het mogelijk om via de advertentie door te klikken naar onze website, om even rustig rond te kijken of meteen een gesprek te starten. Dat deed ruim één derde van de kinderen! Kortom, voor herhaling vatbaar. Daarnaast zijn we achter de schermen ook alvast druk bezig geweest met voorbereidingen voor ons eigen TikTok-kanaal!

Samenwerken met (media)partners
Het houdt natuurlijk niet op bij socials; we werken ook samen met relevante (media)partners zoals NPO Zapp, NOS Jeugdjournaal en GIRLZ. Bij de meest uiteenlopende onderwerpen wordt er naar ons verwezen, zodat kinderen weten dat ze er met ons over kunnen praten. Zo gaf werkbegeleider Rob een uitzending van Willem Wever tips aan kinderen die te maken hebben met (cyber)pesten.

Bovendien is het voor kinderen en jongeren fijn om een rolmodel te hebben die misschien hetzelfde heeft meegemaakt als zij zelf. Daarom werkten we voor de campagne over liefde & seksualiteit samen met Loiza Lamers, een Nederlands transgender model. Haar boodschap aan kids: ‘Hoe je je ook identificeert en op wie je ook valt; je bent goed zoals je bent!’

In de media

Time-out
Sinds de coronapandemie merkten we aan het aantal gesprekken hierover dat spanningen en ruzie thuis toenamen. Om huiselijk geweld en kindermishandeling in een zo vroeg mogelijk stadium bespreekbaar te maken, ontwikkelden we samen met Veilig Thuis, het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ en het ministerie van VWS een online preventie campagne genaamd ‘Time-out’.

Kinderen & huiselijk geweld

Kinderen weten vaak niet wat ze kunnen doen. Hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling komt vaak pas op gang nadat de situatie geëscaleerd is. Kinderen weten doorgaans niet waar de grens ligt en wat ze kunnen doen om hulp te krijgen op een veilige manier. En als ze dat wel weten zijn ze vaak bang voor de gevolgen. Ze vinden het moeilijk om over te praten en zijn vaak loyaal aan hun ouders van wie ze houden. De campagne roept kinderen op om tóch het gesprek te openen, bijvoorbeeld met De Kindertelefoon. Want erover praten is vaak een eerste stap.

De terugkomchat

Er zijn kinderen die behoefte hebben aan meer dan één gesprek over hetzelfde onderwerp. Dan is het wel zo prettig als je verder kunt gaan waar je bent gebleven, zonder opnieuw je verhaal te hoeven vertellen. Om die reden is er een nieuwe dienst in het leven geroepen: de terugkomchat.

Of het kind nou te maken heeft met pesten, twijfelt op wie hij valt of zich niet veilig voelt thuis: in de terugkomchat kunnen kinderen in twee of drie chatgesprekken praten over wat hen bezighoudt. Dit biedt de mogelijkheid om iets dieper in te gaan op waar het kind mee zit en wat diegene graag anders zou willen zien. Ook biedt het kinderen die (professionele) hulp nodig hebben net iets meer tijd en ruimte om hierover na te denken en mogelijk een eerste stap te zetten.

Om de terugkomchat te starten, maken kinderen eerst een account aan. Vanzelfsprekend zijn de gesprekken vertrouwelijk; kinderen hoeven niet hun echte naam op te geven en de accountgegevens zijn niet zichtbaar voor onze vrijwilligers. Wanneer het kind terugkomt voor het volgende gesprek, kunnen zowel het kind als de vrijwilliger in het account zien wat er de vorige keer is besproken. Zo kunnen ze de draad samen weer oppakken.

Succesvolle pilot
Het voeren van meerdere chatgesprekken klinkt natuurlijk als een fijne mogelijkheid, maar slaat het ook aan in de praktijk? Voordat we zijn gestart met de terugkomchat hebben we het concept eerst getest. Begin dit jaar zijn we van start gegaan met een pilot. De chat was toen nog niet voor alle kinderen beschikbaar. Wanneer vrijwilligers vermoedden dat het kind beter geholpen zou zijn met meerdere gesprekken, konden zij kinderen doorverwijzen met een link. Hiervoor hebben de vrijwilligers een speciale e-learning gevolgd. Via die link kon het kind vervolgens een account aanmaken.

In de eerste paar maanden werden er meer dan 200 accounts aangemaakt. Bovendien gaven kinderen aan erg tevreden te zijn met hun gesprekken; de gemiddelde waardering van een gesprek was een 4.4 op een schaal van 5. Ook kunnen kinderen voorafgaand aan een gesprek aangeven hoe ze zich voelen door middel van een cijfer. Hun gevoel steeg door de gesprekken gemiddeld met 1.8 punt, naar een 3.5 op een schaal van 5. We gaan in 2022 kijken hoe de dienst zich verder ontwikkeld.


"Ik wil even kwijt dat ik de
terugkomchat erg goed vind. Dit was mijn eerste gesprek en ik heb ontzettend veel geleerd, meer mensen zouden hier gebruik van moeten maken. Echt respect voor iedereen die hier (vrijwillig) een luisterend oor biedt aan jongeren die het wat moeilijker hebben!" - Anoniem

Ook waardevol voor vrijwilligers
Niet alleen kinderen, maar ook de vrijwilligers die deze chat bemannen geven aan de terugkomchat een waardevolle toevoeging te vinden. Het biedt een verdieping op hun huidige diensten doordat je kinderen vaker spreekt, vertelt vrijwilliger Marissa: “De terugkomchat maakt het voor kinderen mogelijk om kleine stappen te zetten, waardoor er kleine successen worden geboekt. Dit maakt dat het kind vervolgens ook sneller is geneigd om de volgende stap te nemen. Dat is als vrijwilliger bijzonder om te zien.”


Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door een eenmalige bijdrage van de Vriendenloterij.