Logo DKT Created with Sketch.
Jaarverslag 2023 overzicht 1.png

Het jaar 0 in

VOGELVLUCHT

Jaarverslag 2023 overzicht 2.png

Dit is een html test!!

Jaarverslag 2023 Roline.png

VOORWOORD

Dat er in 2023 veel gebeurde in onze maatschappij, zagen we bij De Kindertelefoon en de Alles Oké? Supportlijn terug in de meer dan 1.000 gesprekken die dagelijks door onze vrijwilligers werden gevoerd. Er werd het meest contact gezocht over onderwerpen als emotionele problemen, seksualiteit en pesten. Maar kinderen en jongeren belden en chatten ook regelmatig over uitdagingen die zij tegenkwamen online. Bijvoorbeeld op social media of in games.

Ook hoorden we dit jaar weer veel thema's terug uit de actualiteit. Zoals de oorlog in Oekraïne, Gaza, de verkiezingen, maar ook vragen over AI en #GossipGirl. In deze gesprekken hoorden we bijvoorbeeld dat kinderen en jongeren regelmatig geconfronteerd worden met ongepast en ongeschikt beeldmateriaal online. Wanneer we dit soort opvallende signalen kregen via de telefoon, chat of op ons forum, verwoordden we de stem van het kind en de jongvolwassene en gaven deze terug aan de maatschappij.

De wereld om ons heen beweegt, en wij bewegen daar als organisatie in mee. We passen ons aan en optimaliseren daarmee onze dienstverlening naar kinderen en jongvolwassenen. Zo heeft een groot deel van onze betaalde krachten hard gewerkt aan het vernieuwen van onze basistraining voor vrijwilligers, naar aanleiding van een nulmeting die we begin vorig jaar deden. Ook kregen we dit jaar weer nuttige adviezen van de jongerenraad. Ze gaven tips over onze website en adviseerden ons over onderwerpen voor campagnes naar jongeren. Daarnaast hebben we samen met onze vrijwilligers onze medezeggenschap onder de loep genomen en in een nieuw jasje gestoken.

Helaas hebben we, zoals aangekondigd in 2022, dit jaar twee van onze fysieke locaties gesloten. Hoewel dit voor veel vrijwilligers van de betreffende locaties Rotterdam en Almelo als een groot verlies voelde, heeft iedereen zich tot en met de laatste dag voor de sluiting ingezet en enorme betrokkenheid getoond. Veel dank daarvoor! Gelukkig heeft een groot deel van hen het vrijwilligerswerk voor De Kindertelefoon doorgezet vanuit de nieuw ontwikkelde virtuele belkamer. 60 vrijwilligers doen mee aan deze pilot. Op deze manier konden we met vertrouwde en ervaren vrijwilligers in de praktijk onderzoeken tegen welke uitdagingen we oplopen om op een veilige en kwalitatief goede manier hybride te kunnen werken. Dit is goed bevallen en daarom gaan we in 2024 door met de virtuele belkamer. Aanvullend hebben we een bredere verkenning gedaan wat er nodig is om organisatie breed hybride werken in te kunnen voeren. Dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd over wat er nodig is om vanuit huis op een veilige en kwalitatief goede manier gesprekken met kinderen te kunnen voeren. Met de resultaten hiervan gaan we komend jaar aan de slag. Hiermee brengen we eerste onze basis nog beter op orde. Daarnaast zijn we afgelopen jaar gestart met het versterken van onze vijf fysieke locaties en zijn er dit jaar, ondanks de uitdagende vrijwilligersmarkt, bijna 400 vrijwilligers opgeleid bij De Kindertelefoon en Alles Oké? Supportlijn.

Ook hoorden we dit najaar dat we in 2024 nog een jaar door mogen met de Alles Oké? Supportlijn voor jongvolwassen. Daar ben ik ontzettend blij mee, want de vraag onder de jongerendoelgroep neemt niet af. Sterker nog, ik denk dat er méér nodig is, op structurele basis. Daarom werken we nauw samen met 8 organisaties in de wens om één digitaal platform voor jongeren te ontwikkelen. Een plek die goed vindbaar is waar jongeren met lichte, mentale problemen anoniem de hulp kunnen vinden die ze nodig hebben. Met toegankelijke informatie, de mogelijkheid elkaar te ondersteunen, de optie om te chatten of bellen met een getrainde vrijwilliger en hulp bij het vinden van laagdrempelige en gespecialiseerde ondersteuning in de buurt. Samen deden we een uitgebreid behoefte-onderzoek onder jongeren en het initiatief werd onafhankelijk en positief getoetst door adviesbureau Berenschot op verwachte effectiviteit en haalbaarheid, in opdracht van het ministerie van VWS. Dat geeft hoop op structurele financiering van dit platform door de overheid. Dat is nodig om dit platform laagdrempelig en duurzaam neer te kunnen zetten.

Al met al was het een jaar waarin veel is gebeurd en veranderd. Dat is niet altijd makkelijk. Ik ben trots op de bevlogenheid en flexibiliteit van onze vrijwilligers en betaalde krachten. Zij zetten zich met hart en ziel in en zorgen ervoor dat er een luisterend oor is voor de kinderen en jongvolwassenen die ons nodig hebben.

Roline de Wilde

Directeur-bestuurder

Jaarverslag 2023 Wie namen er contact op 2.png

WIE NAMEN ER CONTACT OP?

In 2023 voerde De Kindertelefoon bijna 1.000 gesprekken per dag en de Alles Oké? Supportlijn (opgericht in 2021) dagelijks bijna 70 gesprekken. Wij hebben een paar belangrijke cijfers op een rij gezet.

Jaarverslag 2023 Wie namen er contact op 1.png

De Kindertelefoon

In verhouding werd in 2023 het vaakst contact opgenomen door jongens (42%), gevolgd door meisjes (35%) en groepjes (22%). Verder geeft 1% van de kinderen aan zich te identificeren als non-binair of transgender.

Verder namen in 2023 vooral kinderen tussen de 10 en 15 jaar contact op met De Kindertelefoon. De leeftijdsverdeling ziet er als volgt uit:

KT 2023 - Leeftijd totaal.png

Opvallend hierin is dat het afgelopen jaar de leeftijdsgroep 10-12 jarigen het meest contact heeft opgenomen, waar eerder in verhouding meer 13-15 jarigen contact zochten. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zo zijn we gestart met een scholenaanpak voor het primair onderwijs, en zijn we goed zichtbaar geweest op social media kanalen waar ook 10-12 jarigen zich bevinden.

Veelbesproken onderwerpen, telefonie & chat

De hoofdonderwerpen waar kinderen het vaakst contact over opnamen waren:

KT 2023 - Telefonie & chat onderwerpen.png

Leeftijd 8 t/m 12 jaar

Met de jongste kinderen van 8 tot en met 12 jaar werd pesten dit jaar het meest besproken. Het aantal telefoontjes en chats over dit onderwerp steeg ten opzichte van 2022. De inhoud van de gesprekken liep uiteen van grapjes over pesten tot jarenlange pestproblemen. Daarnaast namen jonge kinderen vaak contact op over hun thuissituatie. Wanneer ze zich verveelden, er ruzie of wrijving is in het gezin, maar ook over geweld in huis. Ook werden er dit jaar weer veel vragen gesteld over liefde.

KT 2023 - Telefonie & chat onderwerpen 8 tm 12 jaar.png

Leeftijd 13 t/m 17 jaar

Emotionele problemen en seksualiteit zijn de meest besproken onderwerpen met kinderen van 13 tot en met 17 jaar. De gemene deler in deze gesprekken is vaak dat middelbare scholieren met de vraag zitten of ze wel ‘normaal’ zijn. Ze vergelijken zich met leeftijdsgenoten, zitten met onzekerheden en hebben last van sociale druk. Dit hoorden de vrijwilligers ook terug in andere veel besproken onderwerpen, zoals relaties of groepsdruk bij middelengebruik. Verder namen de 13- tot en met 17-jarigen ook vaak contact op over hun thuissituatie en over geweld.

KT 2023 - Telefonie & chat onderwerpen 13 tm 17 jaar.png

Iets leuks of grappigs

Naast deze meest besproken onderwerpen was er ook ruimte voor luchtigheid. Kinderen bellen en chatten regelmatig met iets leuks of grappigs, denk aan een mopje of een liedje. De Kindertelefoon neemt elk kind serieus en vindt het belangrijk dat kinderen over alles kunnen praten. Daar hoort samen lachen of af en toe een keertje uittesten ook bij. De vrijwilligers laten kinderen weten dat ze altijd welkom zijn om naast het grapje ook iets anders te vragen of te vertellen. Wel houden we deze gesprekken kort, zodat we zoveel mogelijk kinderen te woord kunnen staan.

Verhouding telefonie & chat

Er werd in 2023 meer gebeld dan gechat. Het totaal aantal gesprekken dat via de telefoon werd gevoerd, was dit jaar 77% versus 23% via de chat. Naar verhouding werden er meer telefoongesprekken gevoerd dan vorig jaar, 76% van de gesprekken was toen telefonisch. Tijdens de coronajaren zagen we dat er naar verhouding nog minder gebeld werd. En het aantal chatgesprekken enkele procenten hoger lag.

Chatgesprekken duren gemiddeld zo’n 20 minuten. Dit is ongeveer vijf keer zo lang als een telefoongesprek bij De Kindertelefoon. Ook de inhoud van de gesprekken varieert, waardoor gesprekken via de telefoon vaak korter duren en we naar verhouding meer gesprekken met kinderen kunnen voeren die daar behoefte aan hebben.  

KT 2023 - Verdeling chat & telefonie.png

Thema’s op het forum

Met het forum biedt De Kindertelefoon een veilige omgeving waar jongeren (12 tot 18 jaar) anoniem met elkaar ervaringen delen, elkaar ondersteunen en advies geven. De meeste bezoekers kijken alleen rond om te lezen wat andere jongeren schrijven. Anderen nemen actief deel door een topic te starten of te reageren op anderen.

We willen dat het forum een veilige plek is voor iedereen. Daarom voeren we hier gesprekken met jongeren over en volgen we de ontwikkelingen in de maatschappij op dit gebied. Deze hebben ertoe geleid dat we dit jaar een wijziging hebben doorgevoerd in het modereren van forumberichten. Waar we voorheen vrijwilligers continu lieten monitoren achteraf, modereren we de berichten die gepost worden nu voorafgaand aan dat ze geplaatst worden. 

Net als in 2022 blijft seksualiteit het meest populaire onderwerp op het forum. Er waren dit jaar naar verhouding meer gesprekken over seksualiteit en minder forumberichten over emotionele problemen dan in 2022. De verdeling in gespreksonderwerpen zag er als volgt uit:

KT 2023 - Forum onderwerpen.png

Bezoekers forum

Het aantal paginaweergaven en aantal unieke bezoekers is gestegen ten opzichte van 2022. Toen waren er 7.830.601 weergaven.

KT 2023 - Forumbezoeken.png

De Alles Oké? Supportlijn

Voor jongvolwassenen bleek corona vaak een katalysator voor al bestaande problemen. Ook deze groep heeft behoefte aan een veilige plek waar ze hun verhaal kwijt kunnen. Daarom startte De Kindertelefoon in 2021 met de Alles Oké? Supportlijn voor jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar, waar inmiddels al meer dan 60.000 gesprekken zijn gevoerd!

De meeste gesprekken met jongvolwassenen voerden we met vrouwen (61%) gevolgd door 38% man en 1% transgender en non-binair. Wanneer we dit vergelijken met partnerorganisaties, valt op dat relatief veel mannen contact zoeken met de Alles Oké? Supportlijn. Verder namen 18-19 jarigen het vaakst contact op (41%), gevolgd door jongvolwassenen van 20-21 jaar (25%), 22-23 jaar (21%) en 24-25 jaar (13%).

AO 2023 - Leeftijd totaal.png

Veelbesproken onderwerpen, telefonie & chat:

Net als in 2022 is emotionele problemen het meest besproken onderwerp onder jongeren van 18 tot en met 24 jaar. Maar liefst een derde van de gesprekken die de vrijwilligers van de Alles Oké? Supportlijn voerden ging hierover. Onderwerpen die vaak voorbij kwamen waren de wachtlijsten bij de ggz, eenzaamheid, stress en gedachten aan zelfdoding.

Uit de gesprekken blijkt dat de jongeren die contact opnemen zich vaak niet gehoord of begrepen voelen in hun omgeving. Ook kan er sprake zijn van schaamte of angst voor de mening van anderen. Dit signaal kregen de vrijwilligers ook vaak in andere veel besproken onderwerpen als relaties, seksualiteit, familie en lichaam.

AO 2023 - Telefonie & Chat onderwerpen.png

Verhouding telefonie en chat

De chat is bij de Alles Oké? Supportlijn het meest populaire kanaal. Twee derde van de gesprekken (66%) voeren we per chat, de rest via de telefoon. We zien hierin dat de gesprekken via de telefoon aanzienlijk langer duren dan bij De Kindertelefoon, wat vooral te maken heeft met de zwaardere aard van de gesprekken.

AO 2023 - Verhouding telefonie & chat.png

Bezoekers websites

Het aantal bezoekers op onze website was dit jaar, door verschillende technische oorzaken, lastig te meten. Begin juli 2023 is Google definitief van de oude meetmethode Universal Analytics overgestapt op Google Analytics 4 en is ook ons account naar deze nieuwe meetmethode overgegaan. Met de introductie van Google Analytics 4 heeft Google tevens een aantal nieuwe meet- en analyse uitgangspunten geïntroduceerd. Er wordt niet langer gekeken naar het totaal aantal gebruikers, maar naar het aantal actieve gebruikers. Er wordt dus niet meer gekeken naar elke gebruiker die contact heeft gehad met de website, maar alleen nog naar gebruikers die daadwerkelijk actief zijn op de website.

Naast de nieuwe versie van Google Analytics (GA4), hebben we eind augustus en een nieuwe cookietool geïmplementeerd, om de privacy van onze gebruikers beter te waarborgen en aan de nieuwste richtlijnen van de AVG te kunnen voldoen. Door een te strikte configuratie van deze tool, hebben we vanaf dit moment slechts een deel van onze actieve gebruikers inzichtelijk. De statistieken van kinderen én bezoekers die cookies weigeren werd niet volledig doorgemeten.

Omdat de data onvolledig is geweest in de tweede helft van 2023, is er dit jaar, op basis van data van voorgaande jaren, een schatting gemaakt van het totaal aantal actieve gebruikers en paginaweergaven.

KT 2023 - Bezoekers website_V2.png
AO 2023 - Bezoekers website _V2.png
Jaarverslag 2023 Stem vh kind 1.png

STEM VAN HET KIND EN DE JONGVOLWASSENE

Bij De Kindertelefoon nemen veel kinderen contact op over onderwerpen waar ze online tegenaan lopen of mee geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld op social media of in games. Daarom voerden we dit jaar onderzoek uit naar gesprekken over deze én andere onderwerpen.

Jaarverslag 2023 Stem vh kind 2.png

Kinderen en jongvolwassenen vertellen ons uit eigen beweging in grote getalen wat hen bezighoudt. Daarin zijn wij uniek. Daarom doen we regelmatig onderzoek op basis van geanonimiseerde data. We brengen in kaart wat er speelt in de leefwereld van kinderen en jongeren en kijken naar signalen die we krijgen over thema’s die op dat moment relevant of actueel zijn. Door deze inzichten terug te geven aan de maatschappij, geven we kinderen en jongvolwassenen een stem.

Gaming

Stijging in gesprekken

Vragen over online vriendschappen, spel-strategieën of de spelregels thuis. Gamen is een populair gespreksonderwerp bij De Kindertelefoon. Tegelijkertijd lopen kinderen tijdens het spelen van bekende online games als Fortnite, Roblox en Minecraft tegen veel dilemma’s aan, blijkt uit ons  onderzoek naar gesprekken over Gaming. Ze krijgen bijvoorbeeld te maken met online pesten, oplichting of zijn bang voor een game-verslaving.

In de afgelopen jaren zag De Kindertelefoon het aantal gesprekken over gamen toenemen van gemiddeld 101 per maand in 2021 naar maar liefst 281 gesprekken per maand in 2023. De grootste groep die contact opneemt over gamen is tussen de 10 en 12 jaar oud (55%). Daarnaast zijn het veelal jongens die contact opnemen over dit onderwerp (84%).

Datum onderzoek: 31 mei 2023

55% van de kinderen die contact opneemt over gamen is tussen de 10 en 12 jaar oud! 

Social Media

Hiermee worden kinderen geconfronteerd

Iedere dag voert De Kindertelefoon gesprekken met kinderen over wat zij meemaken op social media. Maar wat als kinderen ineens een dickpic krijgen? In een kwalitatief onderzoek naar gesprekken over social media zochten we uit waar kinderen mee geconfronteerd worden online, waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Kinderen geven in deze gesprekken regelmatig aan dat ze ongewild geconfronteerd worden met dickpics. Ook worden sommige kinderen zelf gevraagd, of zelfs onder druk gezet om naaktfoto’s of -video’s te sturen. Ze geven vaak aan dat ze bang zijn, schrikken ervan en weten niet wat ze moeten doen.

Datum onderzoek: 30 juni 2023

Alcohol en drugs

Stijging in gesprekken over middelengebruik en ver

Buitengesloten worden als je niet wil vapen, niet kunnen stoppen met blowen of drugs gebruiken om je fijner te voelen. De Kindertelefoon en Alles Oké? Supportlijn voeren steeds vaker gesprekken over middelengebruik en verslaving. Met kinderen tot 18 jaar voerden we hier in 2022 gemiddeld meer dan 200 gesprekken per maand over, een stijging van 22% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Bijna 60% van alle gesprekken over middelengebruik en verslaving wordt gevoerd met jongens en mannen. Bij De Kindertelefoon gaat het in 47% van de gesprekken om 13-15 jarigen. Zij maken zich bijvoorbeeld zorgen over hun gezondheid of kunnen zich slecht concentreren op school. Onder jongvolwassenen nemen vooral 18- en 19-jarigen contact op over dit onderwerp (37%). Ze geven aan dat ze last hebben van mentale klachten of in de financiële problemen komen doordat ze veel geld uitgeven aan deze middelen. Daarnaast zijn er dagelijks jongeren die contact zoeken over verslaving, blijkt uit ons onderzoek naar gesprekken over middelen gebruik en verslaving.

Datum onderzoek: 12 april 2023

Met kinderen tot 18 jaar voerden we meer dan 200 gesprekken per maand.

Van oorlog tot AI

Onderzoek naar actuele onderwerpen

Ook werd er in 2023 regelmatig gebeld en gechat over onderwerpen als de oorlog in Oekraïne en Gaza. Kinderen kwamen met vragen naar aanleiding van de beelden die zij zagen of gaven aan zich zorgen te maken over klasgenoten en familie uit het oorlogsgebied.

Daarnaast zagen we een piek in het aantal gesprekken over politiek in de week van de verkiezingen door kinderen en jongvolwassenen die veelal wilden praten over de verdeeldheid in hun omgeving of zorgen over de verkiezingsuitslag.

De roddelkanalen op TikTok met de #Gossipgirl maakten ook veel los dit jaar. Middelbare scholieren kwamen met vragen over wat ze hiertegen konden doen, of hadden juist spijt van het aanmaken hiervan.

Tot slot merkten de vrijwilligers van De Kindertelefoon dat het, met alle technologische ontwikkelingen op het gebied van AI, voor kinderen best lastig is om onderscheid te maken tussen computer en echte mensen in de digitale wereld. Zo kregen vrijwilligers bij de start van een chat regelmatig de vraag: “Ben jij een chatbot?”.

“Ben jij een chatbot?”

Jaarverslag 2023 Jongerenraad 1.png

DIT IS ONZE JONGERENRAAD!

Wat speelt er allemaal in de wereld van kinderen en jongeren, waar hebben zij eigenlijk behoefte aan en hoe kunnen we daar het beste op inspelen? Niemand anders dan jongeren zelf kunnen De Kindertelefoon beter adviseren. Daarom is onze jongerenraad van onschatbare waarde!

Jaarverslag 2023 Jongerenraad 2.png

Onze jongerenraad bestaat uit 15 gedreven jongeren tussen 12 en 17 jaar oud, die willen bijdragen aan het welzijn van andere jongeren en actief met ons meedenken. Als onze ogen en oren in de maatschappij nemen ze deel aan gesprekken over ontwikkelingen en diverse projecten binnen De Kindertelefoon. Naast hun cruciale rol binnen onze organisatie, ervaren ze de raad als een leuke, gezellige én leerzame omgeving. Het is een plek waar jongeren kunnen groeien en ontdekken wat voor hen belangrijk is. Wanneer we een breder perspectief nodig hebben, raadplegen we ons jongerenpanel: een groep van ongeveer 200 jongeren die hun input geven via online vragenlijsten.

"Bij de jongerenraad leer je je mening te geven en deze goed te onderbouwen." – Plien

Afgelopen jaar nam de raad ons mee in wat er speelden in hun wereld; van groepsdruk tot verwachtingen van anderen. Zo gaven zij aan dat jongeren vaak te maken krijgen met intimidatie op straat en uitten zij hun zorgen over de bezuinigingen binnen de jeugdzorg. Daarnaast hebben ze aangegeven dat we het thema ‘Drank en Drugs’ meer onder de aandacht moesten brengen, wat leidde tot een onderzoek naar onze gesprekken hierover, en diverse posts op social media.

Daarnaast leverde de jongerenraad ook input op onze social mediakanalen zelf. Met hun advies en video’s bereikten we meer kinderen en jongvolwassenen en lanceerden we een nieuwe serie op ons TikTok-kanaal: ‘Een dag in het leven van’. Hierin geven we een kijkje in een dag van bijvoorbeeld een vrijwilliger of een jongere uit onze jongerenraad. Bovendien kwam de jongerenraad met nieuwe ideeën om vrijwilligers te werven voor de jongerenchat en gaven ze advies om de website te verbeteren.

Jaarverslag 2023 Zo bereiken we 2.png

ZO BEREIKEN WE KINDEREN & JONGVOLWASSENEN

Om te zorgen dat alle kinderen en jongvolwassenen weten dat ze met De Kindertelefoon en de Alles Oké? Supportlijn over ALLES kunnen praten, ontwikkelen we campagnes en werken we samen met het onderwijs, diverse maatschappelijke partners én mediapartners.

Jaarverslag 2023 Zo bereiken we 1.png

Veel kinderen & jongvolwassenen bereikt met campagnes

We willen zoveel mogelijk kinderen en jongvolwassenen vertellen wie we zijn en waarvoor we zijn. Hoe pak je dat aan? Daarvoor moeten we natuurlijk zichtbaar zijn op plekken waar zij óók zijn. En dat is veelal online, op social media. Daarom creëren we wekelijks organische content die aansluit bij de leefwereld van kinderen en jongvolwassen op Instagram en TikTok. Daarnaast zetten we regelmatig social advertising in om kinderen te laten weten dat ze met ons over ALLES kunnen praten via Instagram, Snapchat en TikTok. Daarvoor combineren we onze algemene brandingcampagne met specifieke thema-campagnes. Enkele thema’s dit jaar waren: stress in de examenperiode, eenzaamheid in de zomervakantie en pesten rondom de Week Tegen Pesten. Wanneer kinderen op de advertenties klikken, kunnen zij op de website van De Kindertelefoon direct gratis en anoniem een gesprek voeren met een vrijwilliger of betrouwbare informatie vinden.

Ook voor de Alles Oké? Supportlijn zetten we social advertising in. Dit jaar ontwikkelden we een nieuwe brandingscampagne: “Alles is bespreekbaar”. Deze campagne vormde een belangrijke basis in de communicatie richting de doelgroep jongvolwassenen. Het doel: de naamsbekendheid van Alles Oké? verder laten groeien. Naast TikTok, Instagram en Snapchat hebben we ook YouTube en Google Grants ingezet. Hiermee hebben we naast het verbeteren van onze naamsbekendheid, ook onze vindbaarheid verder verbeterd. In de campagne laten we zien wie we zijn, wat we doen én dat alles bespreekbaar is. Daarbij kiezen we onderwerpen die aansluiten bij de jongvolwassendoelgroep.

Met de campagnes van De Kindertelefoon en Alles Oké? Supportlijn zorgen we ervoor dat een groot deel van onze doelgroep meerdere keren in het jaar een advertentie van onze lijnen voorbij ziet komen. Voor De Kindertelefoon geldt dat wij ca 95% van de kinderen die in Nederland op social media zitten via Instagram en Snapchat hebben bereikt met de boodschap dat ze met ons over alles kunnen praten, hebben wij met verschillende campagnes via Google, Snapchat, TikTok en Meta meer dan 3 miljoen views behaald. Hiermee hebben we met onze Alles Oké? Supportlijn boodschap ca 75% van de jongvolwassen in Nederland bereikt.

Thema liefde & seksualiteit

In de Week van de Lentekriebels (een jaarlijkse projectweek over weerbaarheid, relaties en seksualiteit op het speciaal- en basisonderwijs, georganiseerd door Rutgers) stond het thema “Wat vind ik fijn?” centraal. Er ontstond dit jaar discussie tijdens én over de Week van de Lentekriebels. Bij De Kindertelefoon is seksualiteit al jarenlang een veel besproken onderwerp. We merken dat kinderen in de basisschoolleeftijd in hun omgeving vaak al meekrijgen wat seks is. Via vrienden of sociale media. Juist om die reden is het zo belangrijk dat kinderen op een veilige plek terecht kunnen met hun vragen, en hier een feitelijk antwoord op krijgen. Thuis, op school, of anoniem bij De Kindertelefoon. Kinderen krijgen vaak meer mee dan ouders denken, maar durven het niet altijd bespreekbaar te maken. De samenwerking met Rutgers rondom de Week van de Lentekriebels sluit goed aan bij onze boodschap dat bij De Kindertelefoon ALLES bespreekbaar is waar kinderen vragen over hebben. In de maand maart hebben we daarom extra aandacht besteed aan dit onderwerp via onze social media-kanalen door middel van een campagne over liefde en seksualiteit.

Thema pesten: Goed voor elkaar

Daarnaast merkten we dat er aan onze lijnen veel gesproken werd over pesten. We zagen een stijging van 65 gesprekken naar maar liefst 85 gesprekken per dag ten opzichte van 2022. Van serieuze vragen tot luchtige gesprekken. Daarom sloten we ook dit jaar aan bij de Week Tegen Pesten, een landelijke projectweek over pesten vanuit Stichting School & Veiligheid. We ontwikkelden een campagne rondom deze themaweek op scholen, om kinderen te laten weten dat ze met ons kunnen praten wanneer ze in een pestsituatie terechtkomen. Zowel voor kinderen die zelf pesten en niet goed weten waarom, omstanders, als kinderen die gepest worden. Daarnaast werd onze les “Praten lucht op’ opgenomen in het programma-aanbod van Stichting School en Veiligheid. Dat resulteerde in 2.700 weergaven en 2.000 unieke gebruikers. Ook verzorgden we een succesvolle webinar voor leerkrachten over hoe je lastige onderwerpen bespreekbaar kunt maken.

Doorontwikkeling social media-kanalen

Ook op social media hebben we niet stilgezeten. We hebben ons TikTok-kanaal voor De Kindertelefoon verder vormgegeven door concepten (door) te ontwikkelen die aansluiten bij de doelgroep en passen binnen de content die te zien is op TikTok. Zo introduceerden we een “Dag uit het leven van…” en maakten we diverse Q&A video’s waarin vrijwilligers antwoord gaven op veel gestelde vragen van kinderen. Bijvoorbeeld: “Praat ik eigenlijk met een echt persoon, als ik chat met De Kindertelefoon?” of “Hoe is het nou eigenlijk om vrijwilliger te zijn bij De Kindertelefoon?” Daarnaast kwam er een tweede seizoen van “De Kletskoker”, waarin influencers lastige onderwerpen bespreekbaar maken door vragen te beantwoorden. Zoals: “Wat doe jij als je je onzeker voelt?” Verder vond er een “TikTok duet”, oftewel duo-livestream, plaats met influencer Marije Zuurveld en één van onze vrijwilligers, en hebben we regelmatig ingespeeld op TikTok trends die aansluiten bij onze doelgroep. Inmiddels hebben we meer dan 20.000 likes gekregen op onze video’s en ruim 4.000 volgers. Verder varieert het bereik van duizenden tot tienduizenden views per video.

Minder bereik door beperking Instagram

Naast TikTok blijft Instagram een belangrijk kanaal om de doelgroep 13-18 jaar te bereiken. Onze meer dan 6.000 volgers bereiken we wekelijks met organische posts, en daarnaast hebben we tot november social advertising ingezet om ook de rest van de kinderen binnen onze doelgroep te bereiken. Door Europese wetgeving als de DSA en de AVG zijn de targetingopties bij Meta echter aangescherpt en is het sinds november 2023 niet meer mogelijk om kinderen (<18 jaar) te bereiken met advertenties op dit kanaal.

Vanzelfsprekend is het van groot belang dat kinderen als kwetsbare doelgroep worden beschermd tegen ongeschikte en niet-passende reclame. Kinderen en jongeren vertellen onze vrijwilligers ook regelmatig over hun negatieve ervaringen met social media. Maar naast het aan banden leggen van ongeschikte of niet-passende reclame richting deze doelgroep, merken wij dat het ook belangrijk is dat er focus komt op de weerbaarheid van jongeren online. De vrijwilligers van De Kindertelefoon kunnen ze daarbij helpen, door in gesprek te gaan over waar kinderen op social media mee worden geconfronteerd.

Op dit moment zien we echter dat ons bereik onder jongeren sterk terugloopt door deze aangescherpte targetingopties, waardoor wij kinderen moeilijker kunnen bereiken. Social advertising was namelijk veruit de meest effectieve manier voor ons om de doelgroep in grote getalen te bereiken, met Instagram als belangrijkste kanaal.

Zeker in deze tijd, waarin veel kinderen en jongeren kampen met stress en mentale problemen, is het van groot belang dat zij weten dat ze in vertrouwen hun verhaal kwijt kunnen. Aankomend jaar proberen wij ook andere communicatiemiddelen, om het bereik onder kinderen weer op peil te brengen.

Uitrol scholenaanpak

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen in Nederland vanaf 8 jaar. En hoewel De Kindertelefoon een zeer grote naamsbekendheid heeft, bleek uit eerder onderzoek dat 1 op de 3 basisschoolleerlingen De Kindertelefoon niet kende. Daarom ontwikkelden we een scholenaanpak waarbinnen we samen met leerkrachten en onderwijsprofessionals én leerlingen de les 'Praten lucht op' hebben gemaakt. Dit jaar hebben we deze aanpak verder uitgerold en kracht bijgezet door de inhoud van de les te verwerken in bestaande programma’s die op basisscholen worden aangeboden. Verder hebben we het lesmateriaal aan het begin van het schooljaar onder de aandacht gebracht bij scholen via een fysieke mailing en nieuwsbrief die naar meer dan 8.000 leerkrachten is verstuurd. Met een mooi resultaat: onze onderwijspagina werd dit jaar ruim 11.000 keer bekeken!

Aanpak introductieweken

Ook waren we dit jaar met Alles Oké? aanwezig tijdens de introductieweken van universiteiten en hogescholen, om studenten te laten weten dat we er voor ze zijn. We gingen mee in nieuwsbrieven, stonden op informatiemarkten en werden genoemd in FAQ’s en op websites waar de kersverse studenten zich aan konden melden. Daarnaast ging onze flyer mee in een ‘box’ die studenten thuis ontvangen in Utrecht en Nijmegen en bereikten we zo’n 150.000 studenten met bijbehorende nieuwsbrief.   

Samenwerken met (media)partners

Naast de scholen en introductieweken werken we samen met verschillende partners, waaronder mediapartners zoals NOS Jeugdjournaal, Q-Music en weekblad Tina om zoveel mogelijk kinderen en jongvolwassenen te bereiken. Met weekblad Tina ontwikkelden we bijvoorbeeld, in samenwerking met de redactie én met jongeren zelf, een speciale editie met de boodschap: praten helpt! En het bleef niet alleen bij dit nummer: ook in de rest van het jaar werd er verwezen naar De Kindertelefoon in de bekende rubriek Oh jee! Wat nou?!, waarin vragen en problemen van lezers worden behandeld.

Daarnaast bundelden we regelmatig onze krachten met verschillende maatschappelijke partners in campagnes door elkaars boodschap te versterken en bereik te vergroten. Zo gingen we mee in het persbericht van de Gezonde Generatie, leverden input voor de Hey het is oké-campagne van het ministerie van VWS en hebben een samenwerking met Kwikstart, waar jongeren informatie kunnen krijgen over onderwerpen als wonen, werk en geldzaken. Ook werken we intensief samen met partnerorganisaties MIND Us, MIND, 113 Zelfmoordpreventie, Join Us, @ease, Jongeren Hulp Online en de Transformers Community in de wens voor één digitaal platform voor jongeren vanaf 16 jaar.

Jaarverslag 2023 Onze vrijwilligers 2.png

ONZE VRIJWILLIGERS

Dit jaar zetten ruim 700 vrijwilligers zich met hart en ziel in voor De Kindertelefoon en de Alles Oké? Supportlijn. En daar zijn we ontzettend blij mee!

Jaarverslag 2023 Onze vrijwilligers.png

Onze goed opgeleide vrijwilligers voeren dagelijks ruim 1.000 gesprekken via chat en telefonie. Ook modereren zij ons drukbezochte forum voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Zonder onze vrijwilligers kunnen wij ons werk niet doen. Zij zorgen ervoor dat we er iedere dag voor kinderen en jongvolwassenen kunnen zijn. Daarnaast zijn we ook heel trots op onze jonge vrijwilligers van 16 tot 18 jaar. Zij worden speciaal getraind om in gesprek te gaan met andere jongeren via onze jongerenchat.

“Op Instagram zag ik dat De Kindertelefoon jongeren zocht voor in hun jongerenraad. Daar heb ik eerst twee jaar bij gezeten, om advies te geven aan mensen van De Kindertelefoon zelf. Daarna wilde ik graag meer doen. Toen ik zestien werd, kon ik eindelijk solliciteren voor de jongerenchat!” - Indy

Werving en selectie

De eerste kennismaking met De Kindertelefoon en Alles Oké? Supportlijn als vrijwilligersorganisatie vindt plaats tijdens het werving- en selectieproces. Dit jaar hebben we deze fase onder de loep genomen, herzien en opnieuw vormgegeven. Wat wil iemand die interesse heeft meteen weten en wat nog niet? Hoe maken we aanmelden zo eenvoudig mogelijk? En hoe zorgen we ervoor dat iemand zich echt welkom voelt?

Naast de lokale inzet en contacten van onze locaties, richtten we landelijke wervingscampagnes in waarmee we meer potentiële vrijwilligers kunnen bereiken. Via social media en voor de Alles Oké? Supportlijn ook via radio. Daarnaast hebben we verschillende interviews gegeven in lokale media over het vrijwilligerswerk bij De Kindertelefoon en Alles Oké? Supportlijn. En het vrijwilligerswerk onder de aandacht gebracht van studenten via hogescholen en universiteiten.

"Ik ben begonnen als stagiaire bij De Kindertelefoon. Na mijn stageperiode ben ik nog een tijd blijven hangen, omdat het werk zo leuk was om te doen én vanwege het gezellige team. Ook heb ik de rol van mentor op me genomen, waardoor ik ben blijven leren. Ik heb een fantastische tijd gehad, waarin ik veel heb geleerd, ontzettend leuke mensen heb ontmoet en op een plek vrijwilligerswerk heb gedaan waar het altijd gezellig was." - Bas

Daarnaast vernieuwden we voor De Kindertelefoon de website en namen mogelijke (technische) drempels in de aanmeldprocedure weg. Ook maakten we gebruik van inzichten uit het trendonderzoek “vrijwillige inzet” dat dit jaar uitkwam (2023). Hieruit bleek bijvoorbeeld dat kandidaten het heel belangrijk vinden dat ze meteen vanaf het begin duidelijkheid hebben over de exacte, gevraagde tijdsinvestering.

Ook de kennismakingsmodule die kandidaten doorlopen om in te schatten of het vrijwilligerswerk bij De Kindertelefoon bij hen past, is aangepast. Deze heeft nu een betere balans tussen kandidaten enthousiast maken én een realistisch beeld schetsen van wat het vrijwilligerswerk precies inhoudt en van hen vraagt.

Werven van vrijwilligers

Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst voldoende vrijwilligers werven, voeren we onder andere een doorlopende social media campagne via Instagram, LinkedIn en Facebook. Ook zijn we zichtbaar op vrijwilligersmarkten, universiteiten en middels PR. Daarnaast hebben we voor Alles Oké? geadverteerd op psychologiemagazine.nl. Met deze inzet hopen we kinderen en jongvolwassenen ook in de toekomst met een grote diverse groep aan vrijwilligers te woord te kunnen staan.

Maar de beste manier van werven? Dat is nog altijd via de vrijwilligers zelf: onze ambassadeurs!

“Mijn ervaring bij De Kindertelefoon heeft ervoor gezorgd dat ik over veel verschillende onderwerpen met kinderen in gesprek kan gaan. Ik weet welke vragen ik wel en juist niet moet stellen. Ook heb ik goed geleerd om met een open houding te luisteren en door te vragen; niets is gek en je mag alles met me delen. Deze houding heeft ervoor gezorgd dat kinderen in mijn werk als leerkracht vaak naar me toe komen om dat wat hen bezighoudt met me te delen.“ - Maaike

Leren en ontwikkelen: een vernieuwde training

Vrijwilliger bij De Kindertelefoon word je niet zomaar en tegelijkertijd krijg je er veel voor terug. Een uitgebreide en gedegen training in gesprekstechnieken in combinatie met persoonlijke begeleiding maakt van onze vrijwilligers goede luisteraars.

Na het onderzoek dat we hebben gedaan onder vrijwilligers, werkbegeleiders en kinderen begin dit jaar hebben we de training voor nieuwe vrijwilligers aangepast. Deze training gaat terug naar de basis: contact maken met het kind en aansluiten bij de behoefte van het kind. De praktische insteek van de training zorgt dat je als vrijwilliger veel oefent met het voeren van gesprekken. Hierdoor ga je zelfverzekerd aan de lijn. Van grappige tot zwaardere onderwerpen; ieder gesprek kun je voeren.

We vinden het belangrijk dat kinderen écht contact ervaren bij De Kindertelefoon. Dat ze zichzelf kunnen zijn en over alles kunnen praten. Na het onderzoek dat we hebben gedaan onder vrijwilligers, werkbegeleiders en kinderen begin dit jaar, hebben we de training voor nieuwe vrijwilligers aangepast. Deze training gaat terug naar de basis: contact maken met het kind en aansluiten bij de behoefte van het kind. De praktische insteek van de training zorgt dat je als vrijwilliger veel oefent met het voeren van gesprekken. Hierdoor ga je zelfverzekerd aan de lijn. Van grappige tot zwaardere onderwerpen; ieder gesprek kun je voeren.

“Het belangrijkste wat de training me geleerd heeft, is het onvoorwaardelijk luisteren naar een kind. Wij hebben als leerkrachten snel de neiging om een oplossing aan te dragen en juist dat heb ik afgeleerd.” - Janny

Onze vrijwilligers helpen kinderen om gesprekken te voeren en hun (zelf)inzicht te vergroten. Hiermee leren kinderen vertrouwen op hun eigen kracht. Ook geven wij desgewenst informatie en begeleiden hen waar nodig naar specialistische kennis en hulp. Dit doen we alleen als kinderen daar zelf behoefte aan hebben.

Om kinderen goed door te kunnen verwijzen naar verdere hulp, werken wij intensief samen met onder andere Veilig Thuis, 113 en Fier. In het afgelopen jaar hebben we de samenwerking met Veilig Thuis zo doorontwikkeld, dat we kinderen en jongeren met vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling beter en sneller kunnen doorverwijzen naar hulp. Waar dit eerder kon naar 25 Veilig Thuis-organisaties, is er nu één centraal toegangspunt beschikbaar gesteld: Veilig Thuis Gelderland-Midden. Ook werken wij met een verwijskaart voor onze vrijwilligers waar websites met feitelijke informatie opstaan die op regelmatige basis worden gecheckt. 

Veilig Thuis: “Door deze samenwerking hebben we één toegangspunt gecreëerd voor al onze 25 Veilig Thuis-organisaties, waarmee de toegankelijkheid van Veilig Thuis voor De Kindertelefoon is vergroot. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren sneller de juiste ondersteuning krijgen wanneer ze dat het meest nodig hebben.”

Daarnaast kun je bij De Kindertelefoon en Alles Oké? Supportlijn werken aan je CV. Zo kun je als vrijwilliger naast telefoon- en chatdiensten doorgroeien naar co-trainer of mentor. Of je vaardigheden verbreden door te modereren op het forum. En boven alles ben je betekenisvol bezig!

Nieuwe manier van meepraten

Onze vrijwilligers voeren de gesprekken met kinderen en jongvolwassenen en modereren het forum. Zij zorgen ervoor dat we elke dag bereikbaar zijn voor jongeren die een luisterend oor nodig hebben. Zij zijn onmisbaar in ons primaire proces. Daarom vinden wij het heel belangrijk om input te krijgen van onze vrijwilligers. In een organisatie waar meer dan 700 vrijwilligers gemiddeld 4 uur per week vanaf verschillende locaties in het land actief zijn, is dat niet eenvoudig.

Daar komt bij dat de achtergrond van onze vrijwilligers heel divers is: van studenten tot gepensioneerden en alles daartussen in. Dat maakt dat de behoefte om input te leveren sterk verschilt evenals de manier waarop je dit zou willen doen. Met dit alles in ons achterhoofd hebben we onze  medezeggenschap onder de loep genomen en in een nieuw jasje gestoken: ‘Meepraten bij De Kindertelefoon’.

Dit beleid is in samenspraak met een aantal vrijwilligers, en met de input van alle vrijwilligers via een enquête tot stand gekomen. De kern: alle vrijwilligers die dat willen kunnen meepraten met De Kindertelefoon, op verschillende momenten en op verschillende manieren. Zo maken we regelmatig gebruik van polls en enquêtes. En worden er ook landelijke online sessies of lokale fysieke sessies georganiseerd. De te bespreken thema's worden zowel door de betaalde krachten als de vrijwilligers aangedragen. Hierdoor kunnen we aansluiten bij onderwerpen die voor vrijwilligers interessant én belangrijk zijn.

Wij gaan deze nieuwe manier van werken komend jaar verder ontwikkelen. Afgelopen jaar hebben we al een aantal waardevolle ideeën verzameld! Zo bleek er meer behoefte aan informatie over de organisatie, dit werken we in 2024 verder uit.

"Ik voel me ontzettend gezien en gehoord bij De Kindertelefoon. Vrijwilligers staan echt op één. Iedereen kan binnen de kaders zijn eigen invulling geven aan de gesprekken en het werk bij De Kindertelefoon. Dit heeft bijgedragen aan het vergroten van mijn zelfvertrouwen, daarnaast heb ik leren omgaan met zeer uiteenlopende gespreksonderwerpen." - Mira

Nieuwe roosterafspraken

Ook werden er vanuit de inzichten die we op hebben gehaald onder onze vrijwilligers nieuwe roosterafspraken gemaakt: in plaats van te spreken over ureninzet per jaar, maken we nu afspraken over de inzet per week. Dit is voor onze vrijwilligers makkelijker om in te plannen en zo weten we met het vullen van het rooster zowel vrijwilligers zelf, als de organisatie beter waar we aan toe zijn. Doordat de vrijwilligers zelf hun diensten kunnen inroosteren (tot wel 9 weken vooruit) ontstaat er meer flexibiliteit in het kiezen van momenten die hen goed uitkomen. Zo kunnen we met elkaar beter zorgen dat we bereikbaar zijn op de momenten dat kinderen en jongeren ons nodig hebben.

Pilot Virtuele Belkamer

Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen en jongeren nu en in de toekomst altijd met iemand kunnen praten, bouwen we aan een toekomstbestendige organisatie. In 2022 is daarom besloten om dit jaar te starten met een virtuele belkamer. Daarnaast zijn we de vijf locaties Groningen, Utrecht, Nijmegen, Amsterdam en Tilburg aan het verstevigen. Om dit te kunnen realiseren, hebben we helaas ook de twee locaties Almelo en Rotterdam moeten sluiten.

Na de sluiting van deze twee locaties, zijn we voor De Kindertelefoon gestart met een pilot waarbij de vrijwilligers, die werkzaam waren voor deze twee locaties of al thuis werkten, deel konden nemen. Maar liefst 60 vrijwilligers hebben de overstap gemaakt naar deze virtuele belkamer en werken sindsdien samen en helpen elkaar vanuit een virtuele Teams-omgeving. Zij ontvangen in de virtuele belkamer dezelfde ondersteuning van onze werkbegeleiders, maar dan op afstand.

Aan het eind van het jaar werden de eerste ervaringen opgehaald, geanalyseerd en met elkaar besproken. En hoewel het werken vanuit een digitale omgeving in het begin even wennen was (met name door de techniek), wordt het werken vanuit de virtuele belkamer inmiddels door de meeste vrijwilligers die deelnemen als prettig ervaren.

Daarnaast is er binnen de organisatie een verkenning voor een uitbreiding naar hybride werken voor een grotere groep vrijwilligers gedaan. Dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd over wat er nodig is om vanuit huis op een veilige en kwalitatief goede manier gesprekken met kinderen te kunnen voeren op grotere schaal. Dit vraagt uiteraard om een zorgvuldig proces en wordt in 2024 verder uitgewerkt.

Jaarverslag 2023 Quotes 1.png

EN DIT VONDEN KINDEREN ERVAN

Soms neemt een kind nog even contact op om te vertellen hoe iets is verlopen. Ze laten ons bijvoorbeeld weten dat ze verkering hebben. Of dat ze met dank aan onze hulp een eerste stap hebben gezet in een lastige situatie. Wij zijn blij dat wij voor zoveel kinderen iets kunnen betekenen!

Jaarverslag 2023 Quotes 2.png

Dit is een html test!!