De Kindertelefoon als organisatie

Altijd iemand om mee te praten

De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen van 8 tot 18 jaar gratis en vertrouwelijk kunnen praten over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken in hun eigen omgeving. Speciaal opgeleide vrijwilligers voeren ruim 1.000 gesprekken per dag via telefoon en chat. Ook heeft De Kindertelefoon een zeer drukbezocht forum waar jongeren elkaar, op een veilige plek, kunnen helpen.

Child Helpline International (CHI) 

De Kindertelefoon is lid van Child Helpline International (CHI), het wereldwijde netwerk van kinderhulplijnen dat sinds 2003 bestaat. CHI heeft in totaal 181 aangesloten leden in 139 verschillende landen, die jaarlijks samen meer dan 20 miljoen contactverzoeken ontvangen van kinderen en jongeren.

Kinderrechtenverdrag

Een kinderhulplijn is een ondersteuningsdienst voor kinderen, die wordt gefaciliteerd door een particuliere of door de overheid gefinancierde organisatie. Een kinderhulplijn werkt vanuit de beginselen die zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK).

De Kindertelefoon 

Bij De Kindertelefoon werken rond de 650 vrijwilligers en 50 betaalde krachten. Zij doen dit vanuit 7 locaties in Nederland: Groningen, Almelo, Utrecht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Amsterdam. In Utrecht is het Landelijk Bureau gevestigd, waar de strategie wordt bepaald door de directeur-bestuurder, het managementteam en de beleidsmedewerkers. Op de verschillende locaties trainen en begeleiden werkbegeleiders de vrijwilligers en ondersteunen locatie-assistenten hen waar nodig. Om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers genoeg inspraak krijgen, zijn er op iedere locatie klankbordgroepen opgericht die regelmatig overleggen met de Ondernemingsraad en de directie.

Financiering

De Kindertelefoon wordt vanwege haar wettelijke taak volledig door de overheid gefinancierd. Tot en met 2017 was dat de VNG en vanaf 2018 is dat het Ministerie van VWS.  

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht adviseert en houdt toezicht op de algemene gang van zaken.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht adviseert en houdt toezicht op de algemene gang van zaken.

De Raad van Toezicht van De Kindertelefoon bestaat uit, voorzitter : dhr. J.W.A.M. (Hans) Lomans, leden: dhr. K. (Koen) Bron, mw. N.E. (Nelleke) Groenewegen, mw. A.C. (Annelies) van Herwijnen, dhr. M. (Micha) de Winter.