Logo DKT Created with Sketch.

De Kindertelefoon als organisatie

Over De Kindertelefoon

De Kindertelefoon is al bijna 45 jaar dé plek in Nederland waar kinderen gratis en vertrouwelijk kunnen praten over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken in hun eigen omgeving. Wij vervullen hiermee een wettelijke taak en daarom wordt De Kindertelefoon door het ministerie van VWS gefinancierd. Met zo'n 600 vrijwilligers bieden we via de chat en telefoon een luisterend oor voor elke vraag. 

  • Voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar
  • Bel & chat (bereikbaar tussen 11 uur – 21 uur)
  • 2023: ruim 1.000 gesprekken per dag
  • 77% telefonie, 23% chat
  • Zo'n 600 vrijwilligers werken vanuit verschillende locaties
  • Goedbezocht forum
  • 365 dagen per jaar

Altijd iemand om mee te praten

Dankzij De Kindertelefoon heeft elk kind in Nederland altijd iemand om mee te praten. Kinderen kunnen zichzelf zijn, en ervaren bij De Kindertelefoon echt contact. De gesprekken gaan over van alles: van verliefdheid tot verwaarlozing en alles ertussenin. Onze vrijwilligers helpen kinderen om te praten en hun (zelf)inzicht te vergroten. Hiermee leren kinderen te vertrouwen op hun eigen kracht. Ook geven we desgewenst informatie en begeleiden we hen waar nodig naar specialistische kennis en hulp. Soms gaan gesprekken over ogenschijnlijk niks, of gaat een kind schelden. We nemen elk kind serieus en onderzoeken een eventuele vraag achter het gedrag. Waar nodig begrenzen we het gedrag. Dit doen we vanuit verbinding en respect, zodat kinderen zich welkom voelen bij ons. Hun hele kindertijd lang.

Vrijwilligers

Wij zouden nergens zijn zonder onze 600 vrijwilligers. Zij zijn goud waard! Zij krijgen een uitgebreide training in gesprekstechnieken in combinatie met persoonlijke begeleiding bij de start. Dit maakt van onze vrijwilligers goede luisteraars. Daarna krijgen ze volop mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen: we bieden in een online studieomgeving e-learnings aan in onderwerpen als sexting, pesten of praten met jonge nieuwkomers. Vrijwilligers geven aan dat de geleerde gesprekstechnieken en de ervaring in het praten met kinderen heel waardevol zijn voor hun verdere (werkende) leven. Zo levert De Kindertelefoon ook met het opleiden en begeleiden van vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan de maatschappij.

De stem van het kind

Wij weten wat kinderen bezighoudt en zijn experts in het praten met kinderen. We zetten onze deskundigheid graag in bij maatschappelijke discussies, of delen kennis met partners in het maatschappelijk werkveld. Daarmee geven we invulling aan artikel 12 en 13 van het Kinderrechtenverdrag. Periodiek verricht De Kindertelefoon onderzoek naar thema’s die leven onder kinderen en jongeren. Hiervoor gebruiken we inhoud van geanonimiseerde chatgesprekken en forumberichten. Met deze onderzoeken en bijbehorende publicaties geven wij invulling aan onze maatschappelijke taak om kinderen een stem te geven.

De organisatie

Bij De Kindertelefoon werken rond de 600 vrijwilligers en 50 betaalde krachten. Zij doen dit vanuit 5 locaties in Nederland: Groningen, Utrecht, Nijmegen, Tilburg en Amsterdam.

Vrijwilligers
We kiezen ervoor om ons primaire proces met vrijwilligers te doen, omdat wij geloven dat we via hun inzet alle kinderen een laagdrempelig, gemotiveerd en goed opgeleid luisterend oor kunnen bieden. Op locatie worden vrijwilligers getraind en ondersteund door betaalde krachten (werkbegeleiders en office managers). De vaardigheden die we onze vrijwilligers aanleren in het praten met kinderen zien we als belangrijke maatschappelijke meerwaarde.

Betaalde krachten
Binnen de organisatie werken ongeveer 50 betaalde krachten, verdeeld over 5 locaties. In Utrecht is het Landelijk Bureau gevestigd, van waaruit onder meer de directeur-bestuurder en het managementteam werken. Ook zijn hier HR, vrijwilligersmanagement, ICT, communicatie, data analyse, projectmanagement en jongerenparticipatie gevestigd. Daarnaast is er een team van officemanagers en facilitaire medewerkers dat zorg draagt voor onze bereikbaarheid (roostering) en een warm welkom voor onze vrijwilligers. Tot slot is er een team van werkbegeleiders dat de vrijwilligers begeleidt. Zo dragen wij zorg voor de kwaliteit van onze kindcontacten.

In 2023 is de vertrouwenspersoon 2 keer benaderd. Aantal klachten van kinderen in 2023 is 30. Alle klachten zijn afgehandeld.

De Alles Oké? Supportlijn

In 2021 heeft De Kindertelefoon de Alles Oké? Supportlijn opgericht, omdat ook jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar behoefte hebben aan een luisterend oor. Chatten en bellen zijn gratis en anoniem en kan elke dag tussen 14.00 en 22.00 uur. Alles is bespreekbaar; van mentale problemen tot liefde & relaties en (problemen op) studie of werk. In 2023 voerde de Alles Oké? Supportlijn dagelijks bijna 70 gesprekken. 

Het team van Alles Oké? bestaat uit 6 betaalde krachten en rond de 100 vrijwilligers. Onze vrijwilligers draaien hun diensten deels vanuit huis en deels vanuit de locaties Nijmegen en Utrecht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht adviseert en houdt toezicht op de algemene gang van zaken. De Raad stelt het beleid van De Kindertelefoon op hoofdlijnen vast, ziet toe op de uitvoering ervan, fungeert als klankbord en geeft advies.

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

Mevrouw A. (Agnes) Jongerius (voorzitter)
Mevrouw T.A.M. (Dorien) Graas
Mevrouw A.C. (Annelies) van Herwijnen
De heer A. (Amar) Ramadanović 
Mevrouw L (Loes) Ypma
De heer B. (Bayram) Çelen 

Blikverruimer: Mevrouw A. Tuls