De Kindertelefoon als organisatie

Over De Kindertelefoon

De Kindertelefoon is al 42 jaar dé plek in Nederland waar kinderen gratis en vertrouwelijk kunnen praten over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken in hun eigen omgeving. Wij vervullen hiermee een wettelijke taak en daarom wordt De Kindertelefoon door het ministerie van VWS gefinancierd. Met zo'n 700 vrijwilligers bieden we via de chat en telefoon een luisterend oor voor elke vraag. 

- Voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar
- Bel & chat (bereikbaar tussen 11 uur – 21 uur)
- 2020: gemiddeld 1.400 gesprekken per dag
- 72% telefonie, 28% chat
- Zo'n 700 vrijwilligers werken vanuit 7 locaties
- Goedbezocht forum
- 365 dagen per jaar

  Altijd iemand om mee te praten

  Dankzij De Kindertelefoon heeft elk kind in Nederland altijd iemand om mee te praten. Kinderen kunnen zichzelf zijn, en ervaren bij De Kindertelefoon echt contact. De gesprekken gaan over van alles: van verliefdheid tot verwaarlozing en alles ertussenin. Onze vrijwilligers helpen kinderen om te praten en hun (zelf)inzicht te vergroten. Hiermee leren kinderen te vertrouwen op hun eigen kracht. Ook geven we desgewenst informatie en begeleiden we hen waar nodig naar specialistische kennis en hulp. Soms gaan gesprekken over ogenschijnlijk niks, of gaat een kind schelden. We nemen elk kind serieus en onderzoeken een eventuele vraag achter het gedrag. Waar nodig begrenzen we het gedrag. Dit doen we vanuit verbinding en respect, zodat kinderen zich welkom voelen bij ons. Hun hele kindertijd lang.

  Vrijwilligers

  Wij zouden nergens zijn zonder onze 700 vrijwilligers. Zij zijn goud waard! Zij krijgen een uitgebreide training in gesprekstechnieken in combinatie met persoonlijke begeleiding bij de start. Dit maakt van onze vrijwilligers goede luisteraars. Daarna krijgen ze volop mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen: we bieden in een online studieomgeving e-learnings aan in onderwerpen als sexting, pesten of praten met jonge vluchtelingen. Vrijwilligers geven aan dat de geleerde gesprekstechnieken en de ervaring in het praten met kinderen heel waardevol zijn voor hun verdere (werkende) leven. Zo levert De Kindertelefoon ook met het opleiden en begeleiden van vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan de maatschappij.

  De stem van het kind

  Wij weten wat kinderen bezighoudt en zijn experts in het praten met kinderen. We zetten onze deskundigheid graag in bij maatschappelijke discussies, of delen kennis met partners in het maatschappelijk werkveld. Daarmee geven we invulling aan artikel 12 en 13 van het Kinderrechtenverdrag. Periodiek verricht De Kindertelefoon onderzoek naar thema’s die leven onder kinderen en jongeren. Hiervoor gebruiken we inhoud van geanonimiseerde chatgesprekken en forumberichten. Met deze onderzoeken en bijbehorende publicaties geven wij invulling aan onze maatschappelijke taak om kinderen een stem te geven.

  De organisatie

  Bij De Kindertelefoon werken rond de 700 vrijwilligers en 50 betaalde krachten. Zij doen dit vanuit 7 locaties in Nederland: Groningen, Almelo, Utrecht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Amsterdam.

  Vrijwilligers:
  We kiezen ervoor om ons primaire proces met vrijwilligers te doen, omdat wij geloven dat we via hun inzet alle kinderen een laagdrempelig, gemotiveerd en goed opgeleid luisterend oor kunnen bieden. Op locatie worden vrijwilligers getraind en ondersteund door betaalde krachten (werkbegeleiders en office managers). De vaardigheden die we onze vrijwilligers aanleren in het praten met kinderen zien we als belangrijke maatschappelijke meerwaarde.

  Betaalde krachten
  Binnen de organisatie werken ongeveer 50 betaalde krachten, verdeeld over de 7 locaties. In Utrecht is het Landelijk Bureau gevestigd, van waaruit onder meer de directeur-bestuurder en het managementteam werken. Ook zijn hier HR, vrijwilligersmanagement, ICT, communicatie, data analyse, projectmanagement en jongerenparticipatie gevestigd. Daarnaast is er een team van officemanagers en facilitaire medewerkers dat zorg draagt voor onze bereikbaarheid (roostering) en een warm welkom voor onze vrijwilligers. Tot slot is er een team van werkbegeleiders dat de vrijwilligers begeleidt. Zo dragen wij zorg voor de kwaliteit van onze kindcontacten.

  In 2021:
  - hebben wij continu onze systemen up to date gehouden om te blijven voldoen aan AVG wetgeving. Waar nodig winnen we (structureel) advies in van experts om verbetering door te blijven voeren.
  - zijn er 13 klachten ontvangen bij het Landelijk Bureau. Deze klachten zijn allemaal afgehandeld.
  - is onze vertrouwenspersoon 0 keer benaderd.

  De Alles Oké? Supportlijn
  In 2021 heeft De Kindertelefoon de Alles Oké? Supportlijn opgericht, omdat ook jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar behoefte hebben aan een luisterend oor. Chatten en bellen zijn gratis en anoniem en kan elke dag tussen 14.00 en 22.00 uur. Alles is bespreekbaar; van mentale problemen tot liefde & relaties en (problemen op) studie of werk.

  Om de Alles Oké? Supportlijn te lanceren, is er een tijdelijke projectorganisatie opgezet vanuit De Kindertelefoon. Deze bestaat uit een operationeel projectleider, drie werkbegeleiders, een officemanager, een projectleider communicatie en diverse medewerkers van De Kindertelefoon die voor een deel van hun tijd tijdelijk gedetacheerd zijn (o.a. op het gebied van data analyse & ICT).

  Er zijn in 2021 circa 100 vrijwilligers speciaal getraind om via de chat en telefoon jongvolwassenen te woord te staan. Zij draaien hun diensten deels vanuit huis en deels vanuit de locaties Nijmegen en Utrecht.

  Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht adviseert en houdt toezicht op de algemene gang van zaken. De RvT van De Kindertelefoon bestaat uit, voorzitter: dhr. J.W.A.M. (Hans) Lomans, leden: dhr. K. (Koen) Bron, mw. (Loes) Ypma, mw. A.C. (Annelies) van Herwijnen en drs. K. (Kuldip) Singh CMA CFM.